Connect with us

Hi, bạn đang muốn tìm kiếm?

BS Đặng Ngọc Hà Phương

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền năm 2021. Hiện đang theo học chương trình Bác sĩ nội trú chuyên ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.