Connect with us

Hi, bạn đang muốn tìm kiếm?

Bác sĩ Lê Ngọc Châu

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Hiện đang học Bác sĩ nội trú - Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả của các bài báo nghiên cứu khoa học tại Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Y học Việt Nam và Tạp chí Y khoa Quốc tế Medpharmres. Là một bác sĩ trẻ với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và ứng dụng lâm sàng, tôi mong muốn mang những kiến thức y khoa của mình góp phần xây dựng sức khỏe cộng đồng.