Connect with us

Hi, bạn đang muốn tìm kiếm?

Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Ly

Tốt nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2021. Hiện tại đang là học viên Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền Đại học Y dược TP.HCM.