Connect with us

Hi, bạn đang muốn tìm kiếm?

Thạc Sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo

Là một nhà nghiên cứu trẻ đa ngành, phần lớn các ấn phẩm khoa học của tôi tập trung vào sức khỏe cộng đồng, sức khỏe tâm thần, tâm lý học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học, và các lĩnh vực chuyên môn về lâm sàng khác. Quá trình làm việc trong lĩnh vực y khoa, tôi đã học hỏi và phát triển những phẩm chất cụ thể của một nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế, bao gồm kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, phân tích dữ liệu, ra quyết định và quan sát. Tôi đã nhận bằng Bác sĩ y khoa vào năm 2014 và Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Hà Nội năm 2018. Hiện tại, tôi đang là Nghiên cứu sinh năm cuối tại trường Đại học Y Hà Nội.