Connect with us

Hi, bạn đang muốn tìm kiếm?

Giới thiệu về VietnamPlus.com

Chào bạn,

Mình là Trần Ngọc Thùy . Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng trang web VietnamPlus.com. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web vui lòng đọc trước Chính sách bảo mật , Tuyên bố từ chối trách nhiệm  và bản quyền của chúng tôi.

VietnamPlus.com. Thông tin và kiến thức sức khoẻ tin cậy cho mọi gia đình người Việt.

Tầm nhìn và sứ mệnh

VietnamPlus.com là trang web chia sẻ kiến thức y khoa dịch và tham khảo nguồn từ các trang web trong lĩnh vực sức khoẻlàm đẹp (tiếng Anh) bởi các bạn là sinh viên trường Y cũng như các bác sĩ cùng mong muốn tạo ra một nơi mà chia sẻ những kiến thức ý khoa tin cậy dành cho người Việt.

Nếu như bạn cũng cùng ý định chia sẻ vui lòng xem bài viết tuyển dụng của chúng tôi.

Trong trường hợp thắc mắc hoặc có góp ý xin đừng ngân ngại liên hệ với chúng tôi .