Connect with us

Hi, bạn đang muốn tìm kiếm?

Tuyển dụng dịch bài viết sức khoẻ từ tiếng Anh sang Tiếng Việt

Đăng ký dịch bài viết sức khoẻ từ tiếng Anh sang Tiếng Việt dành cho các bạn sinh viên, bác sĩ muốn chia sẻ kiến thức y đức dành cho người Việt Nam. Chúng tôi sẽ đăng tải nội dung bài viết lên website VietnamPlus.com (đây là trang web được tạo ra nhằm chia sẻ kiến thức sức khoẻ dành cho người Việt).

Mô tả về công việc

Bạn sẽ dịch những bài viết chia sẻ kiến thức đúng với chuyên ngành cũng như hiểu biết của bạn trong lĩnh vực sức khoẻ, y tế, và dinh dưỡng
Đăng bài viết lên website VietnamPlus.com dưới dạng bản nháp bao gồm hình ảnh, trích nguồn tham khảo

Chi phí cho mỗi bài dịch

  • Dù ngắn hay dài mình hi vọng khi bạn tham gia sẽ làm việc với lương tâm và trách nhiệm của một người thầy thuốc bên mình sẽ gửi chi phí là 300,000đ/1 bài
  • Mức phí sẽ tăng và được nhận thưởng thêm khi bạn làm việc hết 2 tháng thử việc cũng như đạt KPI số bài dịch đạt tiêu chuẩn do bạn đề xuất.

Bạn chọn 1 trong các bài viết thuộc chuyên ngành của bạn dịch một trong những bài viết từ trang web sau:

https://www.healthline.com/directory/topics
https://www.webmd.com/a-to-z-guides/common-topics
https://www.cdc.gov/health-topics.html

Tiêu chi sơ bộ khi dịch:

  • Sử dụng đúng theo từ chuyên ngành
  • Giữ nguyên các nguồn tham khảo khi các tác giả của bài viết bạn dịch có tham khảo nguồn
  • Cuối bài dịch vui lòng để lại link bài dịch

Lưu ý: Khi dịch không được sử dụng các công cụ tự động dịch như Google dịch… hoặc công cụ AI tạo bài viết, lưu ý chính tả, ngữ pháp.
Gửi bài dịch của bạn qua email: [email protected].